Na osnovu Odluke Opštinskog veća o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalirometara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja na teritoriji Opštine Nova Crnja br. 1-06-24/22 od 26.07.2022.godine i čl. 15. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termitehničkog sistema putem ugradnje kalirometara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22 („Službeni list Opštine Nova Crnja“, br. 10/22), Opštinsko veće opštine Nova Crnja dana 26.07.2022. godine raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĆENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNjE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENjE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNjE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELjA NA TERITORIJI OPŠTINE NOVA CRNjA


Kompletan tekst javnog poziva
Prijavni obrazac
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4
Obrazac 4.1
Prilog 4 
Preliminarna lista direktnih korisnika
Konačna lista direktnih korisnika