Na osnovu člana 10. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu za sufinansiranje nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji Opštine Nova Crnja br. 1-06-33/22-1 od 03.11.2022.godine i Odluke Predsednika opštine o raspisivanju Javnog konkursa za izbor privrednih subjekata u sprovođenju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji Opštine Nova Crnja broj I-401-79/22 od 03.11,2022.godine, Predsednik opštine dana 03.11.2022.godine raspisuje


JAVNI POZIV
ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU NABAVKE BICIKALA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLjIVOG TRANSPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE NOVA CRNjA

Kompletan dokument javnog poziva preuzmi ovde
Pravilnik o uslovima i načinu sufinansiranja preuzmi ovde
Prilog 1 preuzmi ovde
Prilog 2 preuzmi ovde
Obrazac 1 preuzmi ovde
Preliminarnu rang listu peruzmi ovde
Cenovnik - BAMBI
Cenovnik - ETALON
Cenovnik - POLAR BIKE
Cenovnik - APOLLO BIKE 
Odluku o izboru direktnih korisnika za nabavku bicikla preuzmi ovde