U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 i 63/21), Odeljenje za privredu i lokalno ekonomski razvoj, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:
vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine (u daljem tekstu: poljoprivredna infrastruktura) i vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu (u daljem tekstu: stočarstvo), da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Nova Crnja za 2023. godinu, do dana 31. oktobra 2022. godine.

Tekst javnog poziva za dokazivanje prava prečeg zakupa za 2023. godinu 
Tekst javnog poziva za ostvarivanje prava korišćenja bez naknade za 2023. godinu 
Zahtev veterinarskom inspektoru za 2023. godinu 
Zahtev za besplatno korišćenje za 2023. godinu 
Zahtev za priznavanje prečeg zakupa - infrastruktura 2023. godina 
Zahtev za priznavanje prečeg zakupa - stočari 2023. godina 
Izjava