Na osnovu člana 10. tačka 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 8 (u daljem tekstu: Pravilnik), broj 1-02-39/20 od 10.07.2020. godine, a u vezi sa Sporazumom o donaciji zaključenim između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa - Stambeni projekat u Republici Srbiji - Potprojekat 8 i sa Ugovorom o grantu - Regionalni stambeni program - Stambeni projekat u Republici Srbiji, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: JUP) i opštine Nova Crnja (u daljem tekstu: Opština), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 8 (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 28.07.2020. godine, raspisuje


JAVNI POZIV


za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu 3 seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja

Kompletan tekst javnog poziva - preuzmi

Obrazac prijave - preuzmi

Izjava podnosioca prijave - preuzmi

Izjava vlasnika - preuzmi

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica - preuzmi