Na osnovu člana 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu „Sl. glasnik RS“, broj 62/06, 69/08, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18), člana 10. I 17. Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini Opštine Nova Crnja („Službeni list opštine Nova Crnja“ br. 6/19), Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Nova Crnja za 2021. godinu („Službeni list opštine Nova Crnja“, br. 28/21) člana 2. Odluke o pristupanju postupku davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Nova Crnja radi obavljanja poljoprivredne-ratarske proizvodnje broj II-1-06-29/21-3 od 05.10.2021. godine („Službeni list opštine Nova Crnja“ br. 28/21), i člana 58. Statuta opštine Nova Crnja („Službeni list opštine Nova Crnja“ br. 9/08, 16/12, 16/15 i 2/19), predsednik opštine Nova Crnja je dana 11.10.2021. godine, donosi

ODLUKU

O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE NOVA CRNjA

i raspisuje

O G L A S

ZA JAVNO NADMETANjE (LICITACIJU)

ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE NOVA CRNjA RADI OBAVLjANjA POLjOPRIVREDNE-RATARSKE PROIZVODNjE

 

Kompletan tekst javnog oglasa preuzmi ovde