JN 13/2022 - novi postupak - Nabavka građevinskog materijala za interno raseljena lica

Javni poziv prečišćeni tekst 
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama 
Tehničke karakteristike
Tehničke karakteristike izmena 1
Obrazac strukture cena izmena 1