U skladu sa čl. 38 Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/2009,99/2011 i 44/2018-dr.zakon), čl. 6 Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 16/18), čl. 4. Pravilnika o raspodeli sredstava za finansiranje programa/projekata ucruženja i drugih organizacija civilnog društva („Službeni list opštine Nova Crnja”, br. 12/19) i Odlukom o budžetu Opštine Nova Crnja za 2020. godinu („Službeni list opštine Nova Crnja”, br. 23/19), predsednik opštine, raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA FINANSIRANjE  PROGRAMA / PROJEKATA

UDRUŽENjA I DRUGIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

tekst konkursa u preuzmite ovde

obrazac prijave preuzmite ovde

obrazac pravdanja sredstava preuzmite ovde

listu vrednovanja preuzmite ovde

odluku o dodeli sredstava preuzmite ovde