Na osnovu čl. 38. st. 2. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), Uredbe o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 65/16), Statuta opštine Nova Crnja („Sl.list opštine Nova Crnja”, br. 09/08, 16/12, 16/15 i 2/19) i Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća  „8. Avgust“ Srpska Crnja čiji je osnivač opština Nova Crnja („Sl. list opštine Nova Crnja“ br. 19/22 ), Skupština opštine Nova Crnja oglašava:

JAVNI KONKURS ZA
IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „8. AVGUST“ SRPSKA CRNjA

Kompletan tekst javnog konkursa