Na osnovu člana 6. i 7. Pravilnika o sufinansiranju programskih aktivnosti u oblasti sporta u opštini Nova Crnja (“Službeni list opštine Nova Crnja” broj 1/2018), predsednik opštine Nova Crnja raspisuje


JAVNI KONKURS
za sufinansiranje programskih aktivnosti u oblasti
sporta u opštini Nova Crnja u 2023. godini

Tekst javnog konkursa možete preuzeti ovde

Obrazac prijave možete preuzeti ovde

Obrazac prijave za sportski savez možete preuzeti ovde

Obrazac za pravdanje sredstava možete preuzeti ovde 

Predlog rešenja o raspodeli sredstava preuzeti ovde 

Rešenje o raspodeli sredstava preuzeti ovde