U skladu sa čl. 38 Zakona o ucruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/2009, 99/2011 i 44/2018-dr.zakon), čl. 6 Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 16/18), čl. 4. Pravilnika o raspodeli sredstava za finansiranje programa/projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva („Službeni list opštine Nova Crnja”, br. 12/19) i Odlukom o budžetu Opštine Nova Crnja za 2022. godinu („Službeni list opštine Nova Crnja”, br. 39/2021), predsednik opštine, raspisuje

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA
UDRUŽENjA I DRUGIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Kompletan tekst konkursa preuzmi ovde
Prijavni obrazac preuzmi ovde
Izveštaj o realizaciji projekta preuzmi ovde 
Zahtev za transfer sredstava preuzmi ovde 
Listu vrednovanja preuzmi ovde 
Odluku o dodeli sredstava preuzmi ovde