KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE, ODNOSNO SUFINANSIRANjE PROGRAMA LOVAČKIH UDRUŽENjA NA TERITORIJI OPŠTINE NOVA CRNjA ZA 2022. GODINU

 

Kompletan tekst konkursa preuzmi ovde
Prijavni obrazac preuzmi ovde
Izveštaj o realizaciji projekta preuzmi ovde  
Listu vrednovanja preuzmi ovde 
Odluku o dodeli sredstava preuzmi ovde