- zahtev za potvrdu projekta parcelacije-preparcelacije

- zahtev za potvrdu projekta parcelacije-preparcelacije-suvlasnici

- zahtev za potvrdu projekta ispravke granica